σχόν

σχόν
ἔχω
check
aor part act masc voc sg
ἔχω
check
aor part act neut nom/voc/acc sg
ἔχω
check
aor ind act 3rd pl (homeric ionic)
ἔχω
check
aor ind act 1st sg (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • παρανῖσχον — παρανῖ̱σχον , παρανίσχω raise in answer imperf ind act 3rd pl παρανῖ̱σχον , παρανίσχω raise in answer imperf ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προσῖσχον — προσῖ̱σχον , προσίσχω hold to imperf ind act 3rd pl προσῖ̱σχον , προσίσχω hold to imperf ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἶσχον — ἶ̱σχον , ἴσχω keep back imperf ind act 3rd pl ἶ̱σχον , ἴσχω keep back imperf ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Приращение в языкознании — или аугмент (лат. augmentum) так называется особая словообразовательная частица, служившая в индоевропейском праязыке и некоторых из его потомков (в языках греческом, армянском, санскрите) одним из отличительных формальных признаков разных видов… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”